Sportovec Jablonecka

11.02.2020

Včera večer proběhlo vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce Jablonecka. Už několikrát jsem byla na vyhlášení v minulých letech pozvaná a umístila jsem se v první desítce profesionálních sportovců. Letos jsem najednou byla vyhlášena v kategorii amatérů, což mě poměrně dost zaskočilo a vůbec jsem nevěděla, jak na to zareagovat... po předání jsem naprosto zaraženě seděla a přemýšlela, jestli jsem profesionál, nebo amatér...

Asi je to v dnešní době veliké téma. Kdo je profesionál a kdo spadá do kategorie amatér. Především v triatlonu a nárustu zájmu o něj dochází k určitým problémům. A do problémů se dostávají i v OCR, kde došlo k dohodě, že také spadají pod multisporty a tudíž budou respektovat věkové kategorie, stejné jaké uznává triatlon. Někteří závodníci se zuby nehty drží toho, že jsou amatéři a přitom za ním stojí sponzoři. Dostávají na ´svoje sportování´ peníze a pak se prezentují nesmyslným tituly mistrů světa, ale bohužel už neudávají, že ve věkové kategorii. Přitom v té hlavní kategorii (Elite, profi..) startuje X závodníků stejné věkové kategorii. V tomto ohledu naprosto oceňuji postup cyklistické asociace a to posun Masters kategorie až od věku 35 let... Existuje tu podobné rozdělení kategorií jako v lyžování, junioři, U23 a kategorii Elite. Závody Masters probíhají odděleně. Skákat z mastes do profi a zpět není možné. ...ale to už zacházím zase do trochu jiného tématu...

Kdo je tedy profesionální sportovec a kdo je amatér? Zdá se, že problémy s tím má i česká legislativa, která si s tím zatím neví rady... Český právní řád definici sportovce nenabízí. Za poměrně přesnou definicí profesionálního sportovce by jsme mohli označit tu, která stanoví, že se jedná o fyzickou osobu, "jejíž primární příjem plyne z úplatného provozování sportovní činnosti, která je hlavním předmětem jejího zájmu a (zpravidla) obživy, a která v návaznosti na ujednání se sportovním klubem nemůže poskytovat své (sportovní) služby ostatním klubům. Významným aspektem v tomto směru je dále skutečnost, že výdělečné možnosti této osoby po skončení její aktivní sportovní kariéry jsou do značné míry ovlivněny mj. úspěchy, kterých sportovec během obvykle krátkého období své kariéry dosáhl. To je výňatek z diplomové práce na téma statut profesionálního sportovce.

Dříve se profesionální sportovci nemohli účastnit OH, dnes, je to naprostá nutnost být profesionálem. Profesionál je zařazen v reprezentačním družstvu, tím pádem má podepsanou platnou reprezentační smlouvu a může tak reprezentovat v daném sportu... Měl být buď zaměstnancem nějakého klubu a nebo vedený jako OSVČ. Činnost takovýchto sportovců naplňuje všechny definiční znaky živnosti. Konkrétně se jedná o volnou živnost pod bodem 74. (obor Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti) v příloze č. 4 živnostenského zákona.3 Nařízení vlády č. 278/2008 pak stanoví, že oborem této činnosti je mimo jiné "činnost výkonných sportovců, příp. rozhodčích, provozovaná samostatně a za účelem dosažení zisku"4 .

Od roku 2012 kdy mi skončila rodičovská dovolená jsem si založila právě tuto činnost s tím, že hlavním zdrojem příjmem byl výdělek ze závodní činnosti. Jak na závodech pod hlavičkou triatlonové asociace ITU a ETU, tak na závodech Xterra jsem startovala vždy v kategorii Elite. Mám zakoupenou profesionální licenci, v loňském roce jsem měla podepsanou smlouvu o reprezentaci v neolympijských sportech. Moje pracovní náplň je trénování sebe sama. Nemám pocit, že spadám do kategorie amatéři.... Z tohoto důvodu jsem se rozhodla ocenění vrátit... Přes to všechno moc děkuji všem, kdo posílali hlasy, vážím si toho!